پیام Syslog از بسته تقویت کننده iLO

کسی میدونه این پیام یعنی چی؟
User.Critical iLO Amplifier Pack: Daemon [12] ثبت نشده است
منبع: https://community.hpe.com/t5/feedback/syslog-message-from-ilo-amplifier-pack/m-p/7175245#M15040