پیکربندی هشدار سخت افزاری در سرورهای HPE DL

رفیق عزیز

 

نیاز به فایل MIB خاص حاوی دیسک، خرابی CPU با اعلان.

 

لطفا مدل سرور را پیدا کنید.

مدل سرور

HP ProLiant DL380 G9

ProLiant BL460c Gen8

ProLiant BL460c Gen9

ProLiant DL180 Gen9

ProLiant DL360 Gen10

ProLiant DL360 Gen9

ProLiant DL360p G8

Proliant DL380 G5

ProLiant DL380 G6

ProLiant DL380 G7

ProLiant DL380 Gen10

ProLiant DL380 Gen9

ProLiant DL580 G4

Synergy 480 Gen10

Synergy 480 Gen9
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/hardware-alarm-configuration-on-hpe-dl-servers/m-p/7177242#M17618