پیکربندی Aruba 2940M با روتر خانگی

استاد شبکه HI،

برای انجام این کار نیاز به مشاوره تخصصی دارید

من یک ماشین رویای Ubquiti در خانه دارم و می خواهم سوئیچ جدید آروبا خود را با استفاده از سرویس dhcp دریم ماشین کار کنم.

IP دروازه پیش فرض Ubquiti: 192.168.1.1
ایجاد محدوده IP اختصاصی در Ubiquiti برای سوئیچ Aruba: 192.168.1.0/24

رابط 1.1 – پورت اتصال سوئیچ Aruba > Dream Machine
رابط 1.2 – اتصال به آروبا WAP
می خواهم مسیر پیش فرض را روی سوئیچ آروبا 192.168.1.1 تنظیم کنم

اگر کسی بتواند یک پیکربندی سریع را بچرخاند خوشحال می‌شویم. TIA

 

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/software-general/configuring-aruba-2940m-with-home-router/m-p/7185176#M713