گارانتی نوار LTO-6 – حلقه “بدون قرارداد”.

من در تلاش برای افزایش عمر یک آرشیو کوچک از داده های ویدیویی با استفاده از نوارهای LT0-6 هستم. من 10 نوار را از یک فروشنده B&H ​​Photo خریداری کردم و چند ماه بعد، 5 نوار از 10 نوار فرمت نمی‌شوند. B&H می گوید برای بازگشت خیلی دیر شده است – اما HP آنها را ضمانت می کند. متأسفانه، صحبت کردن یا ایمیل زدن به کسی که بتواند در این مورد کمک کند غیرممکن است، زیرا من شماره سریال یا قراردادی ندارم. هرکسی که تلفنی با او صحبت کردم، به نظر می رسید که این مشکل کاملاً گیج شده است.

نوارها نسبتاً ارزان هستند، اما 5 بد از 10 کمی آزاردهنده است، بعد از 100+ که قبلاً بدون نقص ضبط کرده ام.

چگونه می توانم این 5 نوار بد را جایگزین کنم؟ محصول LTO-6 C7976A MP RW است
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeever-tape-storage/lto-6-tape-warranty-the-no-contract-loop/m-p/7176455#M57322