گروه صدا در SAN در هنگام بوت فعال نمی شود

سلام،

من 2 سرور قدیمی rx3600 دارم و از دیسک های کانال فیبر استفاده می کنم.
Patchlevel HP-UX 11iv3 در سرور OK واقعاً قدیمی است مانند سال 2010 – بدون مشکل کار می کند.
وصله HP-UX 11iv3 در سرور مشکل جدیدتر است مانند 2020 – که گروه حجم SAN را در زمان بوت فعال نمی کند، اما وقتی بوت کامل شد همه چیز بدون مشکل کار می کند – فعال سازی دستی vg، lvs، fs و غیره…
فضای ذخیره سازی IBM SVC است.

خطاهای هنگام بوت شدن در سرور مشکل:

/sbin/bcheckrc: بررسی گروه های حجم LVM و فعال کردن (در صورت وجود) گروه حجم “/dev/vg00” از قبل در این سیستم فعال است. vgchange: اخطار: نمی‌توان به گروه حجم پیوست حجم فیزیکی “/dev/disk/disk12”: مسیر حجم فیزیکی به دستگاهی اشاره دارد که وجود ندارد یا در هسته پیکربندی نشده است. vgchange: نمی توان گروه حجم “/dev/vgignite” را فعال کرد: حد نصاب موجود نیست، یا برخی از حجم(های) فیزیکی وجود ندارد. vgchange: اخطار: نمی توان از حجم فیزیکی “/dev/disk/disk12” پرس و جو کرد: گروه حجم فعال نمی شود vgchange: اخطار: نمی توان از liLVM پرس و جو کرد: VG 128 0x000000: قادر به مقداردهی اولیه آخرین اطلاعات وضعیت نیست. خیابان حجم فیزیکی vgdisplay: گروه حجم فعال نشده است. vgdisplay: نمی توان گروه حجم “/dev/vgignite” را نمایش داد.


درایور کانال فیبر در سرور مشکل:

# ioscan -fnC fc کلاس IH/W Path Driver S/W وضعیت H/W نوع توضیحات ============================= ================================= fc 0 0/3/1/0 fcd CLAIMED INTERFACE HP AB378-60101 آداپتور کانال فیبر تک پورت PCI/PCI-X 4 گیگابایتی (درگاه FC 1) /dev/fcd0 fc 1 0/7/1/0 fcd CLAIMED INTERFACE HP AB378-60101 4 گیگابایتی تک پورت کانال فیبر PCI/PCI-X (FC Port Port) 1) /dev/fcd1 # ioscan -fnNC disk Class IH/W Path Driver S/W State H/W نوع توضیحات ======================= ========================================== …… دیسک 12 64000/0xfa00/0x6 esdisk CLAIMED DEVICE IBM 2145 /dev/disk/disk12 /dev/rdisk/disk12 # fcmsutil /dev/fcd0 vpd VITALPRODUCTDATA ————— — ——- توضیحات محصول : HP PCI-X 2.0 4Gb Fiber Channel HBA شماره قطعه : AB378-60101 تاریخ مهندسی کد : A-4713 شماره سریال قسمت : ******** متفرقه. اطلاعات: PW=7.5W;PCI=66MHZ;PCI-X=266MHZ Mfd. تاریخ : 4836 Mfd. شناسه : AB378-60101 جمع بررسی : 0x29 نسخه EFI : 01.09 رام نسخه سفت افزار : 04.00.90 نسخه بایوس : 01.26 نسخه FCODE : 01.17 برچسب دارایی : NA # fcmsutil ID = 20/dev/fcd0 Devvice : NA # fcmsutil ID2 =2/dev/fcd0 Devvice 2 =2/dev/fcd0 شناسه فروشنده سیستم = 0x103C PCI شناسه فرعی سیستم = 0x12D6 حالت PCI = PCI-X 266 مگاهرتز کد ISP نسخه = 5.6.5 نسخه تراشه ISP = 3 توپولوژی = PTTOPT_FABRIC سرعت پیوند = 4 گیگابایت محلی N_Port_id = **** **** N_Port_id قبلی = هیچ N_Port Node World Name = ******** N_Port Port Wide Name = ******** Switch Port World Wide Name = ******* * نام جهانی نود سوئیچ = ******** نام درگاه نمادین N_Port = ********_fcd0 نام گره نمادین پورت N_Port = ********_HP-UX_B.11.31 وضعیت درایور = مسیر سخت‌افزار ONLINE = 0/3/1/0 حداکثر اندازه فریم = 2048 درایور-سیستم‌افزار در دسترس است = مهر زمان تخلیه میان‌افزار درایور وجود ندارد = نوع N/A = PFC NPIV پشتیبانی می‌شود = نسخه درایور بله = @(#) fcd B. 11.31.1905 20 ژانویه 2019


درایور کانال فیبر در سرور OK:

# ioscan -fnC fc کلاس IH/W Path Driver S/W وضعیت H/W نوع توضیحات ============================= ================================= fc 0 0/3/1/0 fcd CLAIMED INTERFACE HP AB378-60101 آداپتور کانال فیبر تک پورت PCI/PCI-X 4 گیگابایتی (درگاه FC 1) /dev/fcd0 fc 1 0/7/1/0 fcd CLAIMED INTERFACE HP AB378-60101 4 گیگابایتی تک پورت کانال فیبر PCI/PCI-X (FC Port Port) 1) /dev/fcd1 # ioscan -fnNC disk Class IH/W Path Driver S/W State H/W نوع توضیحات ======================= ========================================== …… دیسک 124 64000/0xfa00/0x1b esdisk CLAIMED DEVICE IBM 2145 /dev/disk/disk124 /dev/rdisk/disk124 # fcmsutil /dev/fcd0 vpd VITALPRODUCTDATA ————– — ——- توضیحات محصول : HP PCI-X 2.0 4Gb Fiber Channel HBA شماره قطعه : AB378-60101 تاریخ مهندسی کد : A-4713 شماره سریال قسمت : ******** متفرقه. اطلاعات: PW=7.5W;PCI=66MHZ;PCI-X=266MHZ Mfd. تاریخ : 4838 Mfd. شناسه : AB378-60101 جمع بررسی : 0x1e نسخه EFI : 01.09 رام نسخه سفت افزار : 04.00.90 نسخه بایوس : 01.26 نسخه FCODE : 01.17 برچسب دارایی : NA # fcmsutil ID =2 ID2 /dev/fcd0 Devvice =2/dev/fcd0 شناسه فروشنده سیستم = 0x103C PCI شناسه فرعی سیستم = 0x12D6 حالت PCI = نسخه کد ISP 266 مگاهرتز PCI-X = نسخه تراشه ISP 4.4.4 = توپولوژی 3 = سرعت پیوند PTTOPT_FABRIC = 4 گیگابایت N_Port_id محلی =**** **** N_Port_id قبلی = هیچ N_Port Node World Name = ******** N_Port Port Wide Name = ******** Switch Port World Wide Name = ******* * نام جهانی نود سوئیچ = ******** نام درگاه نمادین N_Port = ********_fcd0 نام گره نمادین پورت N_Port = ********_HP-UX_B.11.31 وضعیت درایور = مسیر سخت‌افزار ONLINE = 0/3/1/0 حداکثر اندازه فریم = 2048 درایور-فرم‌افزار دردسترس است = NO Driver-Firmware Dump Timestamp = N/A نسخه درایور = @(#) fcd B.11.31.0909 8 ژوئن 2009

 

حدس من این است که نسخه جدیدتر درایور مشکل اینجاست؟
من سعی کردم HP-UX قدیمی تر pachlevel را نصب کنم – اما قدیمی ترین HP-UX ارائه شده 1705 است، و همین مشکل را دارد.

ایا هیچ ایده ای برای حل این مسئله نیست ؟

با تشکر،
ویلیوس ام.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hp-ux-general/volume-group-on-san-won-t-activate-during-boot/m-p/7180601#M238878