Betreff: چگونه کنترلر را برای MSA P2000 G3 تغییر دهیم

فلش کارت هیچ پیکربندی نداشت، فقط برای ذخیره داده های ذخیره در صورت قطع برق است.

از آنجایی که کنترلر B مرده است، فرض می کنم هیچ داده معتبری در این کارت وجود نخواهد داشت.

فقط بررسی کنید، اگر کنترلر جایگزین فلش کارت درج شده است، گاهی اوقات آنها این کار را نکرده اند و باید تعویض کنید.

و برای جایگزینی کنترلر B، راهنمای جایگزینی را که در لینک بالا ارائه کردم، دنبال کنید.
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/how-to-repalce-controller-for-msa-p2000-g3/m-p/7180864#M16201