HPE مرکز جهانی تعالی نرم افزار HPE Ezmeral را در یونان افتتاح کرد


آتن، یونان – 2 مه 2023 – شرکت هیولت پاکارد (NYSE: HPE) امروز سرمایه گذاری قابل توجهی را برای ایجاد مرکز جهانی تعالی جدید (CoE) برای نرم افزار HPE Ezmeral در آتن، یونان اعلام کرد. این CoE جهانی جدید در تجارت نرم افزار HPE Ezmeral ادغام خواهد شد و قابلیت های پشتیبانی جهانی آن را برای مشتریان سازمانی افزایش می دهد. تیمی از مهندسان و توسعه دهندگان منبع باز و داده به سازمان ها در سراسر جهان کمک می کند تا هوش مصنوعی (AI)، داده ها و آنالیز پیشرفته را بکار گیرند.


منبع: https://www.hpe.com/us/en/newsroom/press-release/2023/05/hpe-opens-global-center-of-excellence-for-hpe-ezmeral-software-in-greece.html