HPE Storeonce 5100 آسیب پذیری RPC Services را حذف کنید

سلام به همه،

من نگران این آسیب پذیری مربوط به storeonce 5100 ما هستم:

**شما باید همه سرویس های RPC را که به طور قطع در این میزبان مورد نیاز هستند حذف کنید.

از طرف من پشتیبانی از راه دور را غیرفعال می کنم آیا این کافی است؟

با تشکر از کمک شما.
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeonce-backup-storage/hpe-storeonce-5100-remove-rpc-services-vulnerabitlity/m-p/7175664#M2363