NCM برای VMware که FC متصل است مورد نیاز است؟

من در حال حاضر با چندین هاست ESXi اجرا می کنم که vSphere 7 فیبر متصل به یک آرایه جدید Nimble در حال اجرا است.6.0.0.500-1005932-opt.

این 100٪ از مستندات مشخص نیست، اما آیا NCM برای ذخیره سازی Nimble متصل به FC لازم است روی هاست نصب شود؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/array-setup-and-networking/ncm-required-for-vmware-that-is-fc-connected/m-p/7179898#M3128