Query: ارتقاء سیستم عامل مؤلفه از طریق ILOمحتوای توصیه شده سیستم:


1. راهنمای عیب یابی HPE iLO 5 | iLO یک مؤلفه میان‌افزار نامعتبر را شناسایی کرد


2. راهنمای عیب یابی HPE iLO 6 | iLO یک مؤلفه میان‌افزار نامعتبر را شناسایی کرد


 


لطفاً بر روی نماد “Shums Up/Kudo” کلیک کنید تا “Kudo” بدهید.


 


از اینکه عضو ارزشمند جامعه HPE هستید متشکریم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-netservers/upgrading-component-firmware-via-ilo/m-p/7199883#M23096