Query: ILO Amplifier v2.20: Baseline Import Fails

محتوای توصیه شده سیستم:


1. راهنمای کاربر HPE iLO 5 1.40 | پورت خدمات iLO


2. چراغ های یکپارچه HPE (iLO 5) برای سرورهای Gen10 – ویژگی های کلیدی iLO


 


لطفاً بر روی نماد “Shums Up/Kudo” کلیک کنید تا “Kudo” بدهید.


 


از اینکه عضو ارزشمند جامعه HPE هستید متشکریم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/ilo-amplifier-v2-20-baseline-import-fails/m-p/7188494#M181578