Re: کلون DRD برای HP-UX 11i V3 در Superdome 2

سلام مهدی 91

DRD شما را قادر می سازد تا به راحتی و با خیال راحت یک تصویر سیستم را از یک دیسک ریشه به دیسک دیگری در همان سیستم کلون کنید و تصویر را بدون خاموش کردن سیستم تغییر دهید.

برای شبیه سازی DRD به دیسک های رایگان موجود نیاز دارید.

می توانید به این ویدیو مراجعه کنید:https://support.hpe.com/hpesc/public/videoDisplay?videoId=vtc00000345en_us
می توانید به این سند مراجعه کنید: https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=c04204015

با احترام،
اس گاوتامی
منبع: https://community.hpe.com/t5/integrity-servers/drd-clone-for-hp-ux-11i-v3-on-superdome-2/m-p/7179326#M15167