Re: Query: HPE Drive Firmware Flashingسلام،


 


من پیشنهاد می کنم، شما باید یک مورد مناسب را با HPE ثبت کنید و گزارش های مناسب را برای تجزیه و تحلیل بیشتر به اشتراک بگذارید.


اگر فکر می کنید این مفید بود، لطفاً روی KUDOS کلیک کنید! انگشت شست زیر و راه حل را بپذیرید


با احترام،
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/hpe-drive-firmware-flashing/m-p/7177086#M17602