Re: Query: HPE Warranty Check tool از بین رفته است!؟

این ابزاری نیست که من به دنبال آن هستم. پیوند(های) ارائه شده از من می خواهد که با نمایه HPE خود وارد سیستم شوم و سپس محصولات را به حساب خود اضافه کنم تا وضعیت/نوع گارانتی را بررسی کنم. ما به ابزار قبلی بررسی ضمانت نامه HPE رو به رو عمومی نیاز داریم که نیازی به ورود به سیستم نداشته باشد و به شما امکان می دهد ضمانت های چند سرور را فقط با ارائه شماره قطعه/شماره سریال بررسی کنید. این برای بررسی ضمانت‌های مشتریانی که سرورهای HPE و غیره را از طریق ما خریداری کرده‌اند، مورد نیاز است.

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/hpe-warranty-check-tool-gone/m-p/7179044#M17791