Re: Reconfig tape Library MSL 3040

اگر Mailsots را فعال کنید، کتابخانه شکاف‌های نوار را از دست می‌دهد، که اکنون به عنوان شکاف‌های ایمیل استفاده می‌شوند.

پارتیشن باید به عنوان اثر شماره گذاری اسلات جدید با شکاف های نواری کمتر تغییر کند.

ایجاد پارتیشن ها توسط رابط کاربری گرافیکی وب Libary انجام می شود.

برای من، پارتیشن‌ها فقط در صورتی معنا پیدا می‌کنند که چندین سرور پشتیبان از همان Libray استفاده کنند.

لطفاً در نظر داشته باشید که هر پارتیشن به اسلات ها و درایوهای اختصاصی خود نیاز دارد.

کالی
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeever-tape-storage/reconfig-tape-library-msl-3040/m-p/7189667#M57584