Re: Replication Backlog Cue در 3PAR 8200سلام @Edmund1،


از شما بابت فرستادن پست متشکریم!


ممکن است بخواهید با استفاده از دکمه “بحث جدید” یک موضوع جدید ایجاد کنید، زیرا این کار نه تنها دید را در مقایسه با موضوع قدیمی افزایش می دهد، بلکه شانس شما را برای دریافت پاسخ از کارشناسان افزایش می دهد.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/replication-backlog-cue-on-3par-8200/m-p/7200006#M8918