Re: Replication Backlog Cue در 3PAR 8200

با تشکر از پاسخ. در داشبورد SSMC وقتی به گروه کپی از راه دور > انتخاب گروه > جفت حجم می‌رویم – ستون Backlog مقداری را نشان‌دهنده Backlog نشان نمی‌دهد. آیا این مورد نیاز است که در هر جایی از تنظیمات روشن شود؟ چگونه می توانیم آن را برای نمایش یک مقدار بدست آوریم؟

همچنین آیا گزینه فشرده سازی در Remote Copy وجود دارد؟ چیزی شبیه گزینه فشرده سازی در لینوکس RSync؟ و اگر چنین است، آیا هنگام استفاده از دستگاه ضربه عملکردی خواهد داشت؟

پیشاپیش از هرگونه کمکی متشکرم

گروه کپی از راه دور داشبورد SSMCگروه کپی از راه دور داشبورد SSMC
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/replication-backlog-cue-on-3par-8200/m-p/7180334#M8262