Re: Rif.: MSA P2050 unmap volume

سلام،

این پیام هایی است که 2050 هنگام تلاش برای انجام تنظیمات جدید نشان می دهد:

 

# حجم نقشه Vol0001 شروع کننده دسترسی بدون دسترسی HOST-1,HOST-2 اخطار: یک نقشه پیش فرض موجود با همان LUN پیدا شد. نگاشت جدید ممکن است نگاشت پیش فرض را در همان LUN لغو کند. تغییرات می تواند باعث از دست رفتن داده ها شود. می خواهید ادامه دهید؟ n

آیا سرورهای دیگر همچنان VOL0001 را بعد از این می بینند؟

با تشکر

با احترام

انریکو
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/msa-p2050-unmap-volume/m-p/7183593#M16306