Re: Rif.: Query: اتصال از راه دور به iLO با powershell

سلام،

ILO را به v2.78 آپدیت کردم اما مشکل حل نشد.
با دستور ilorest می توانم بدون مشکل متصل شوم (ILO را با آن به روز کردم).

چگونه می توانم مجوز دسترسی پاورشل را بازنشانی کنم؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/remote-connection-to-ilo-with-powershell/m-p/7183929#M180837