Re: Rif.: Query: خرابی پیش‌بینی در HPE CONVERGED SYSTEM 250

با درود!


RAID 5 تحمل خطای یک درایو را دارد.
می توانید ادامه دهید و درایو را با خطای پیش بینی خرابی جایگزین کنید.
منبع: https://community.hpe.com/t5/apollo/predictive-failure-on-hpe-converged-system-250/m-p/7186838#M2829