Re: Security Bulletin برای سرورهای BIOS 2.68 Gen10

آه خوب این یک سوء تفاهم است – این فقط نمونه ای از سایت HPE است.

من در حال جستجو هستم

  • CVE-2022-2068
  • CVE-2022-27404، CVE-2022-27405، و CVE-2022-27406

اینها CVE هایی هستند که توسط به روز رسانی BIOS ثابت شده اند.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/security-bullitin-for-bios-2-68-gen10-servers/m-p/7174488#M179162