Re: SSP SY-2023.03.01 مشاهده سازگاری سیستم عامل برای به روز رسانی iLo5 v2.81

پاسخ این است که OneView 6.60.04 به درستی سفت‌افزار 2.82 iLo را به‌عنوان یک به‌روزرسانی توصیه شده نشان می‌دهد، در حالی که 6.60.03 چنین نبود.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-synergy/ssp-sy-2023-03-01-firmware-compliance-view-for-ilo5-v2-81-update/m-p/7188864#M1325