Rif.: Query: msa direct attach with hba sn1100q and vsphere 8

در راهنمای نصب در صفحه 30 آمده است:
پروتکل نقطه به نقطه برای اتصال به سوئیچ فابریک استفاده می شود. از پروتکل نقطه به نقطه نیز می توان برای اتصال مستقیم استفاده کرد و تنها گزینه ای است که از اتصال مستقیم با سرعت 16 گیگابیت بر ثانیه پشتیبانی می کند.
پس در پیوست مستقیم با نقطه به نقطه باید با سرعت 16 گیگابیت بر ثانیه کار کند؟

متشکرم
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/msa-direct-attach-with-hba-sn1100q-and-vsphere-8/m-p/7185052#M16366