Solaris 11 Host Persona

سلام،

من در حال حاضر قصد دارم یک 3PAR 8200 را به روز کنم 3.3.2.159 (MU1) نسخه من به سایت اسپاک نگاه می کردم که آیا پرسونای میزبان برای Solaris 11 تغییر کرده است اما مقدار پرسونای میزبان Solaris خالی است. من قبلا با یک مرورگر دیگه امتحان کردم و همین نتیجه رو گرفتم. آیا سند یا سایت دیگری وجود دارد که بتوانم ارزش شخصیت میزبان را برای Solaris 11 تأیید کنم؟

https://h20272.www2.hpe.com/spock2/Cont/ConfigsetView/index/125672?typeId=1012&ref=SUI

09-03-2023 17_05_09-بدون عنوان - Paint.png

با احترام
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/solaris-11-host-persona/m-p/7184397#M8401