VTB (VT Bookreader)

آیا کسی تا به حال از یک ابزار رایگان به نام “VTB” در VAX/VMS استفاده کرده است؟

من سعی می کنم یک سند با فرمت DECWindows Bookreader را بخوانم — در شبیه ساز VT که روی یک VAX وارد شده است.

بدون نیاز به ابزار X-server (مانند eXeed و غیره).

من می دانم که “VTB” به شخص اجازه می دهد تا فایل کتابخوان DECwindows را بخواند. اگر اینطور است، چگونه می‌توانید نام فایل DECwindows Bookreader را که می‌خواهید باز کنید مشخص کنید؟

$ VTB :== $SYS$SYSTEM:VTB.

$ VTB

آیا فایلی را که می خواهید بخوانید اینگونه باز می کنید؟ من آن را امتحان کردم، اما کار نمی کند. ظاهرا برنامه VTB پارامترها را نمی گیرد.

 

پیشاپیش ممنون

– ران بیزلی

 

 

 

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-openvms/vtb-vt-bookreader/m-p/7188265#M105807