آداپتور اتوبوس میزبان

سرور HPE ProLiant DL160 Gen10 و Quantum Superloader 3 LTO-5 HH 1/8 SAS.

کدام آداپتور باس میزبان را پیشنهاد می کنید؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/host-bus-adapter/m-p/7186596#M18398