پاسخ: لطفا زمان استاندارد و amp; نرخ مواد برای Proliant Sever

سلام،   یک تیم جداگانه وجود دارد که پرونده های Time & Material را مدیریت می کند.لطفاً با تیم پشتیبانی تماس بگیرید و پرونده ای را با جزئیات سرور و مشکل وارد کنید.   آنها باید تیم را درگیر کنند و به شما کمک کنند.  تماس با HPE در سراسر جهان  مدیریت پرونده پشتیبانی HPE… ادامه خواندن پاسخ: لطفا زمان استاندارد و amp; نرخ مواد برای Proliant Sever