آزمایش رایگان HPOM

ما در حال بررسی چندین ابزار نظارتی هستیم که HPOM Monitoring یکی از آنها بود.
آیا می توان برای درک ویژگی های نظارت، Free Trail for HPOM را دریافت کرد.
منبع: https://community.hpe.com/t5/Other-HPE-Product-Questions/Free-trial-of-HPOM/m-p/7173999#M5516