آیا کسی متوجه شده است که Intelligent Provisioning 1.74.2 تشخیص حافظه کاذب تولید می کند؟

سلام به همه،

آیا کسی متوجه شده است که Intelligent Provisioning 1.74.2 نتایج تشخیصی حافظه نادرست تولید می کند در حالی که 1.6x قبلی تست های حافظه را پشت سر گذاشته است؟

من این موضوع را در سری ProLiant ML350p Gen8 مشاهده می‌کنم – به‌طور کامل تصمیم گرفتم تست‌های Insight Diagnostics را پس از یک ارتقای معمول IP اجرا کنم و ناگهان حافظه از کار افتاد. ProLiant ML350p Gen8 بعدی که برای همان ارتقاء IP معمولی برنامه ریزی شده بود، من همان آزمایش را قبل از ارتقا انجام دادم، پس از ارتقاء به 1.74.2، همان تست شکست خورد.

چه چیزی می دهد؟

IP.png
 منبع: https://community.hpe.com/t5/ProLiant-Servers-ML-DL-SL/Has-anyone-noticed-that-Intelligent-Provisioning-1-74-2-produces/m-p/7170575#M178517