ابزارهای سیستمی F9_از مرورگر وب

هنگامی که ما هاست (gen 9/10) را از مرورگر وب لاگین می کنیم، ilo به طور خودکار با استفاده از هر ابزاری (rest api یا powershlle) پس از راه اندازی مجدد میزبان، ضربه (F9) را وارد می کنیم. آیا راهی برای بدست آوردن آن وجود دارد..

 

 
 

 

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/server-management-remote-server/system-utilities-f9-from-web-browser/m-p/7175845#M9531