استراتژی فناوری اطلاعات پایدار خود را با HPE در این روز زمین تقویت کنید


روز زمین یادآور سالانه تعهداتی است که ما برای کاهش اثرات زیست محیطی خود بر سیاره زمین، ارزیابی پیشرفت هایی که به دست آورده ایم، و تلاش مستمر برای باقی گذاشتن سیاره ای قابل زندگی برای نسل های آینده انجام داده ایم. در دنیای دیجیتال امروزی، فناوری اطلاعات پایدار می‌تواند نقش مهمی را برای شرکت‌ها در انجام این تعهدات زیست‌محیطی ایفا کند، به همین دلیل است که HPE پایداری را به‌طور جدایی ناپذیری با استراتژی کسب‌وکار ما مرتبط می‌داند. در جشن روز زمین، من در یک میزگرد پخش زنده با سایر الکترونیک پایدار فناوری اطلاعات شرکت خواهم کرد.


منبع: https://www.hpe.com/us/en/newsroom/blog-post/2023/04/empower-your-sustainable-it-strategy-with-hpe-this-earth-day.html