استفاده از حافظه از Brocade SAN سوئیچ SN6000B

سلام،

من یک سوئیچ SAN در تولید دارم که توسط نقشه ها نظارت می شود.

چند روزی است که من یک هشدار مربوط به استفاده از حافظه دارم. پیام رویداد چیزی شبیه به این است:

اعلان سیستم نظارت و هشدار – قانون defCHASSISMEMORY_USAGE_80 نقض شد. شی: شاسی 0

خروجی دستور “mapssam –show memory” از چند روز قبل 80% استفاده را نشان می داد. امروز خروجی این است:

نمایش میزان استفاده از حافظه:
میزان استفاده از حافظه: 83.0%
حافظه استفاده شده: 849929k
حافظه رایگان: 174083k
کل حافظه: 1024012 هزار

آیا راهی برای آزاد کردن حافظه بدون راه اندازی مجدد سوئیچ وجود دارد؟

پیشاپیش ممنون

راجر
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-storage-networking-switches/memory-usage-of-brocade-san-switch-sn6000b/m-p/7180200#M306