اطلاعات RRPP از طریق SNMP

سلام

ما قبلاً از SNMP برای نظارت بر وضعیت وضعیت RRPP برای حلقه های متشکل از HP 5800 w/ comware 5.20.105 استفاده می کردیم. اکنون HP 5800 را با HPE 5710 (comware 7.1.070) جایگزین می کنیم و نمی توانیم از mib 1.3.6.1.4.1.25506.2.45 اطلاعاتی دریافت کنیم.

آیا شانسی برای دریافت وضعیت RRPP از طریق SNMP وجود دارد؟

پیشاپیش ممنون
منبع: https://community.hpe.com/t5/software-general/rrpp-information-via-snmp/m-p/7185570#M720