الزامات ویژه برای دسترسی به Greenlake COM

 

سلام،

آیا می توانید به من کمک کنید تا در مورد شرایط خاص یک DL یا یک حساب کاربری برای استفاده در عملیات Greenlake Compute توضیح دهم؟

آیا یک راهنمای گام به گام برای حداقل الزامات برای انتقال این روی یک پلت فرم وجود دارد؟

متشکرم

تعقیب

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/compute-ops-management/special-requirements-for-access-to-greenlake-com/m-p/7175038#M74