بازنشانی رمز عبور سوئیچ های من hp 2530-24g-poep switch j9773a

عصر بخیر،

من باید رمز عبور سوئیچ hp 2530-24g-poep j9773a خود را بازنشانی کنم، چند روش را خواندم که فقط دکمه پاک کردن را فشار دهید تا رمز عبور بازنشانی شود، سؤال این است که ما تنظیمات سوئیچ ها را از دست خواهیم داد، این روش فقط برای رمز عبور را بازنشانی کنم؟

با تشکر از کمک شما!
منبع: https://community.hpe.com/t5/your-questions-about-the-hpe/reset-the-password-of-my-switches-hp-2530-24g-poep-switch-j9773a/m-p/7182749#M11693