با جنیفر تمپل، مدیر ارشد ارتباطات HPE آشنا شوید

با جنیفر تمپل، که علاقه زیادی به تئاتر دارد، مادر بودن و ایجاد مکانی که زنان احساس کنند جایی برای پیشرفت در خانه و حرفه خود دارند، نشستیم.


منبع: https://www.hpe.com/us/en/newsroom/blog-post/2023/03/get-to-know-jennifer-temple-hpes-chief-communications-officer.html

ایجاد شرکتی متنوع، منصفانه و فراگیر بخشی از DNA شرکت هیولت پاکارد است. ما مجموعاً می دانیم، به ویژه در فضای فناوری، چقدر مهم است که نیروی کار متنوعی ایجاد کنیم که برای افکار و مهارت های همه ارزش قائل شود.