برای نهایی کردن پیام، مخزن پروژه را اضافه کنید


من به تازگی ezmeral runtime enterprise 5.5.0 را نصب کردم و لایسنس آن در مرحله آزمایشی است.

وقتی یک مستاجر mlops ایجاد کردم، درخواست کرد که “مخزن پروژه” را برای مستاجر mlops اضافه کند تا نهایی شود، حتی اگر من سرور nfs موجود را برای ذخیره سازی مستاجر قرار دادم.. (من اجرای ezmeral را 3 بار مجددا نصب کردم اما همچنان همان است)

(همه چیز کاملاً set-ldap، gitlab، harnor، dns، ntp، nfs،، بدون داده فابریک است)

من اسناد را بررسی کردم، اما شانسی نداشتم، باید به طور خودکار ایجاد شود، اما نه.

آیا کسی می تواند به آنچه که باید بیشتر بررسی کنم اشاره کند؟

پیشاپیش ممنون
سنگهونمنبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-ezmeral-software-platform/add-project-repository-to-finalize-message/m-p/7180362#M273