به‌روزرسانی میان‌افزار Aruba 2930F-48G-740W-PoE+-4SFP+ Switch (JL558A) (11 سوئیچ)

آیا نرم افزاری وجود دارد که سوئیچ های آروبا من را در شبکه پیدا کند و در صورت نیاز سیستم عامل را به روز کند؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/other-hpe-product-questions/update-aruba-2930f-48g-740w-poe-4sfp-switch-jl558a-firmware-11/m-p/7178402#M5663