به کمک راه اندازی با sn2010m نیاز دارم

به دنبال راه اندازی یک جفت سوئیچ sn2010m. این یک پیکربندی اولیه است، من فقط sfp را وصل می کنم و سرورها را وصل می کنم. من نمی توانم هیچ یک از sfp ها را برای عبور ترافیک دریافت کنم. آیا دستوری در cli وجود دارد که باید آن را صادر کنم تا کار کند. sfp ها با برند HPE 1 و 10 گیگ هستند
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-storage-networking-switches/need-setup-help-with-a-sn2010m/m-p/7190063#M363