تجربه اجرای 4.1.2 را دارید؟

آیا کسی داستانی (خوب یا بد) دارد که ارتقا داده باشد و روی 4.1.2 اجرا شده باشد؟ مدیریت از من خواسته است تا اطلاعات واقعی را در این مورد دریافت کنم، در غیر این صورت ما به 4.1.0U1 ارتقاء خواهیم داد (4.1.1.U1 ظاهراً برخی از مشکلات پشتیبان گیری دارد)
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/experience-running-4-1-2/m-p/7183860#M3929