تعویض گره Primera C670سلام تیم

ما یک فضای ذخیره سازی 4 گره primera C670 داریم.

اخیراً ما هشدارهایی را از node2 دریافت می کنیم. “هشدار Node2 CPU0 Temp در سطح هشدار”

بنابراین باید NODE 2 را جایگزین کنیم.

اگر کسی آن را دارد می‌خواهم روند جایگزینی گره 2 را بدانم.

با احترام.
متشکرم.

 

 

 

 

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-primera-storage/primera-c670-node-replacement/m-p/7207256#M650