تغییر دیسک حمله با خطای باتری

سلام بچه ها،

 

شاید سوال احمقانه ای باشد اما من چیزی در مورد آن پیدا نمی کنم.

من یک مشتری با دیسک قدیمی نسل 9 و 3 در Raid 5 با آرایه هوشمند دارم.

یک دیسک در حال خرابی پیش‌بینی است و باتری آرایه‌ها خراب است.

آیا می توانم دیسک را بدون خاموش کردن سرور تغییر دهم؟

 

با احتراممنبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/changing-raid-disk-with-battery-error/m-p/7212384#M186472