تغییر شبکه ذخیره سازی در خوشه سادگی

سلام مردم،

از آنجا که یک مشتری پیکربندی شبکه خود را در سوئیچ های شبکه تغییر داده است، من باید Storage Vlan Segment را در خوشه Simplivity موجود تغییر دهم.

بنابراین باید شناسه vlan، netmask، هاست و آی پی های ovcs را تغییر دهم.

آیا می دانید کجا می توانید یک روش یا دستورالعمل پیدا کنید؟

با تشکر از کمک شما!
منبع: https://community.hpe.com/t5/Server-Clustering/Changing-Storage-Network-on-Simplivity-Cluster/m-p/7173816#M1695