تقویت کننده ILO

سلام،

به دنبال انتقال تقویت کننده ilo به Azure، آیا کسی قبلاً این کار را انجام داده است؟

به سلامتی

شین
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/ilo-amplifi/m-p/7178497#M17721