تنظیمات هشدار در IMC (مرکز مدیریت هوشمند HPE)

 

سلام،

من می خواهم بدانم چگونه می توان هشدارها را در صندوق عقب سوئیچ ها تنظیم کرد.
هدف دریافت اعلان‌های ایمیل در صورت خراب شدن یکی از پورت‌های صندوق عقب است.

بنجور،

آیا کسی می تواند به من کمک کند تا Alerts در ترانک سوئیچ را پیکربندی کنم.
هدف دریافت اعلان ها از طریق پست در صورت افتادن یکی از پورت های تشکیل دهنده تنه است.

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-synergy/alert-settings-on-imc-hpe-intelligent-management-center/m-p/7184465#M1254