توسعه میزبان Sibgle بدون NIC 10G

سلام،

من می خواهم یک هاست را برای سایت DR مستقر کنم. گره کارت شبکه 10G ندارد، فقط 4x1G در پیکربندی موجود است که توسط HPE تایید شده است.

مدیر استقرار خواستار انتخاب 10 گرم برای شبکه Storage و Faderation است.

آیا امکان استقرار یک گره بدون 10 NIC وجود دارد؟

استقرار Mnaganer 4.1.1.468

Simplivity 380Gen10

Omnistack 4.1.0.266

ESX 7.0.3

با تشکر
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/sibgle-host-deploiment-without-10g-nic/m-p/7182775#M3857