جسورانه اعلام کرد: ما HPE هستیم


این ماه ویژه HPE است. در 1 نوامبر 2015، شرکت Hewlett Packard Enterprise به یک شرکت مستقل تبدیل شد و ما سفری را برای تبدیل شدن به شرکت Edge-to-Cloud آغاز کردیم که متعهد به پیشبرد شیوه زندگی و کار مردم بود. هنگامی که آنتونیو نری در سال 2017 به عنوان مدیرعامل انتخاب شد، فرهنگ را به عنوان یکی از سه اولویت اصلی در کنار نوآوری و همچنین مشتریان و شرکا اعلام کرد. او سرعت پیشرفت فناوری و نیاز HPE را برای تغییر نحوه ارائه ارزش به ذینفعان تأیید کرد – تحولی که به یک متغیر متنوع، درگیر و بالا نیاز دارد.


منبع: https://www.hpe.com/us/en/newsroom/blog-post/2022/11/boldly-declaring-we-are-hpe.html