حالت HBA را برای کنترلر P440 SAS3 بدون نصب ماژول کش فعال کنید

من می خواهم کنترلر را روی یک proliang 360p gen8 نصب کنم

و هیچ گزینه ای برای نصب ماژول کش وجود ندارد زیرا کانکتور مادربرد وجود ندارد

هرکسی می تواند به من بگوید که آیا در کنترلر تغییراتی وجود دارد که می تواند نرم افزار را ارسال کند …

به من اجازه داد تا حالت hba را فعال کنم، اما نمی توان بدون ماژول کش استفاده کرد

بنابراین … چرا می توان آن را در حالت hba بدون کش استفاده کرد در حالی که کش برای HBA نیازی نیست …
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/enable-hba-mode-for-p440-sas3-controller-without-cache-module/m-p/7192110#M182276