حداقل نسخه بین آرایه های در حال تکرار؟

ما آرایه دوم Nimble را برای مدتی اجاره می کنیم و سعی می کنیم Replication را در آرایه تنظیم کنیم. آیا حداکثر تفاوتی در نسخه مجاز بین آرایه های در حال تکرار وجود دارد؟ آرایه اولیه ما v5.2.1.700 است، در حالی که اجاره v3.7.0 است. حجم در هنگام اجاره ایجاد می شود، اما هیچ انتقال داده ای رخ نمی دهد.

با فروشنده تماس گرفتم و پرسیدم که آیا آنها باینری های ارتقا یافته دارند تا ما را همترازتر کند، اما می خواستم بررسی کنم که آیا در مسیر اشتباهی سرگردان هستم یا نه.

پیشاپیش ممنون
منبع: https://community.hpe.com/t5/array-performance-and-data/minimum-version-between-replicating-arrays/m-p/7191877#M1561