خرید پیش ساخته Smart Choice DL380 Gen11. چه قطعات و لوازم جانبی نیاز دارم؟

من به دنبال خرید چندین DL380 Gen11 از پیش ساخته شده هستمP71681-005کنجکاو بودم که چه قطعات و لوازم جانبی را باید بخرم تا مطمئن شوم همه چیز را دارم؟

اینها برای استفاده عمومی یا راه اندازی HYPER-V، Proxmox، اجرای ویندوز سرور یا VMWARE استفاده می شوند.

از آنجایی که می توانم بگویم که این چیزها با بیشتر همه چیز همراه است و من فقط باید هارد دیسک و گارانتی را بخرم.

آیا می دانید قسمت # HDD چیست که باید همراه با سایر مواردی که ممکن است نیاز داشته باشم مانند ریل سرور بخرم. با تشکر از همه.منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/purchasing-prebuilt-smart-choice-dl380-gen11-what-parts-and/m-p/7215377#M187024